Aktualnie posiadamy wolne obiekty handlowe i powierzchnie dla dowolnych i określonych branż handlowych:

 

  1. Kioski handlowe zblokowane o powierzchni od 6m2 do 12m2 w cenie od 200 zł do 300 zł w ilości 10 sztuk, a ich zakup w oparciu o umowę cywilnoprawną , są one własnością Stowarzyszenia
  2. Kioski handlowe zblokowane o powierzchni od 7,2m2 do 12m2 w cenie od 2000 zł do 10000 zł w ilości 4 sztuk, a ich zakup w oparciu o umowę cywilnoprawną, a stanowią one własność handlowców
  3. Powierzchnie handlowe (ławy zadaszone i place) o powierzchni ~180m2 w liczbie 45 stanowisk, a zajęcie ich na zasadzie rezerwacji okresowej bądź stałej.