STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW „MANHATTANU”
 

Ul. Działowskiego, 87-116 Toruń, skr. poczt. 124

Zarząd tel. 566453676

Biuro tel./fax 566457554

e-mail: manhattan124@gmail.com

 

NIP: 879-10-06-427

REGON: 870227721

KRS: 0000038290